Album rysunkowe z podróży na Wschód - Juliusz Słowacki

Albumy

https://www.salonmeble.com.pl/pl/i/Wysylka-za-granice/13

Informacje

"Album rysunkowe z podróży na Wschód" należy bez wątpienia do najcenniejszych pamiątek po Juliuszu Słowackim: jest ważnym dokumentem dla badaczy życia i twórczości poety oraz świadectwem wrażliwości i świadomości estetycznej autora "Króla-Ducha". A jednak edycja "Album rysunkowego"" przygotowana przez Wydawnictwo Ossolineum stanowi pierwszą osobną publikację tego ważkiego dzieła, jednocześnie będąc próbą ukazania pełnego bogactwa albumu " zawiera jego dokładną fotokopię, w której pominięto tylko piętnaście niezapisanych stron końcowych. Na "Album rysunkowe"" składa się szesnaście autografów wierszy Słowackiego, z których większość należy dziś do ścisłego kanonu najlepiej znanych liryków poety. Rękopis wyróżnia najbardziej wartościowy pod względem estetycznym, dziś znany tylko nielicznym, zbiór szkiców, rysunków i akwarel z odbytych przez autora podróży (głównie do Egiptu). Zawiera intymne notatki oraz zestawienia rachunków Słowackiego. Swój ślad na kartach rękopisu pozostawili też kolejni właściciele https://www.salonmeble.com.pl/pl/i/Wysylka-za-granice/13 i redaktorzy dzieła, m.in. spadkobierca poety, Teofil Januszewski. "Nie należy zapominać, że zanim Słowacki rozpoczął edukację w Wilnie, w wieku ośmiu lat został na krótko ["] uczniem słynnego Liceum Krzemienieckiego, w którym odbywały się regularne kursy rysunku, malarstwa i architektury. Umiejętność rysunku traktowano wówczas jako niezbędny element wykształcenia"" Ze Wstępu Ewy Grzędy "Zuzyta Paryżem przez Lwów do Kuryłowiec Delfina wraca, wioząc córkę Alexandra Komara zaręczoną w Paryżu podolskiemu magnatowi Tyszkiewiczowi za żonę, " i dybanemu w przejeździe przez Lwów Wiktorowi Baworowskiemu porucza resztkę strzępi; a On poruczoną mu poufnie lichotę umieszcza w "Dzienniku Literackim" i wieszcza, psalmistę, proroka stawionego przez pedagogów na świeczniku wskrześni naszej strąca do mizeractwa " zmysłowości!? (fragment) Opracowanie: Ewa Grzęda, Joanna Jesionowska Wstęp: Ewa Grzęda Nazwa: Model Stadionu Old Trafford (Manchester United)Marka: TreflKod EAN: 5012822037053Wydawca: TreflKod producenta: M3705Podatek VAT: 23%